راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


افزایش_درآمد

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

افزایش_درآمد [2013/12/21 14:53]
fouad
افزایش_درآمد [2013/12/29 15:56] (فعلی)
خط 13: خط 13:
   * باز ی‌های جام :برای اطلاع از درآمد این بازی‌های به صفحه‌ی [[جام_حذفی|جام حذفی]] مراجعه کنید.   * باز ی‌های جام :برای اطلاع از درآمد این بازی‌های به صفحه‌ی [[جام_حذفی|جام حذفی]] مراجعه کنید.
   * [[استادیوم|استادیوم]]:​ از طریق گرفتن هزینه‌ی بلیت از هواداران در بازی های خانگی لیگ   * [[استادیوم|استادیوم]]:​ از طریق گرفتن هزینه‌ی بلیت از هواداران در بازی های خانگی لیگ
 +  * [[جایزه_روزانه|جایزه روزانه]]:​ با اولین ورود در هر روز و انتخاب یکی از جعبه های جایزه می توانید شانس خود را برای دریافت جایزه ی سکه ای افزایش دهید. برای اطلاعات بیشتر به صفحه ی [[جایزه_روزانه|جایزه روزانه]] مراجعه کنید.
   * [[امکانات_استادیوم|پارکینگ]]   * [[امکانات_استادیوم|پارکینگ]]
   * [[امکانات_استادیوم|فروشگاه]]   * [[امکانات_استادیوم|فروشگاه]]