راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


بازی_دوستانه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

بازی_دوستانه [2013/12/21 12:56]
fouad
بازی_دوستانه [2013/12/21 13:55] (فعلی)
خط 9: خط 9:
 تیم ها از طریق صفحه پروفایل هر تیم و دکمه بازی دوستانه (تصویر زیر نشانه 1) می‌توانند درخواست دوستی ارسال کنند . تیم ها از طریق صفحه پروفایل هر تیم و دکمه بازی دوستانه (تصویر زیر نشانه 1) می‌توانند درخواست دوستی ارسال کنند .
  
-{{::​dostane_1.jpg|}}+{{::​dostane_1.jpg?nolink|}}
  
 همچنین در صورتی که تیمی از شما درخواست بازی دوستانه کند در نوار بالایی سایت قسمت اعلان‌ ها می‌توانید درخواست را رد و یا بپذیرید(تصویر زیر). همچنین در صورتی که تیمی از شما درخواست بازی دوستانه کند در نوار بالایی سایت قسمت اعلان‌ ها می‌توانید درخواست را رد و یا بپذیرید(تصویر زیر).
  
-{{::​dostane_2.jpg|}}+{{::​dostane_2.jpg?nolink|}}
  
 هر بازی یک روز بعد از تایید درخواست بازی انجام می‌شود و در صورتی که برای روز بعد 2 بازی دوستانه‌ی شما تنظیم شده باشد بازی‌هایی بعدی که تایید می‌کنید به روزهای بعد موکول می‌شود. هر بازی یک روز بعد از تایید درخواست بازی انجام می‌شود و در صورتی که برای روز بعد 2 بازی دوستانه‌ی شما تنظیم شده باشد بازی‌هایی بعدی که تایید می‌کنید به روزهای بعد موکول می‌شود.