راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


تاکتیک

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

تاکتیک [2013/10/03 17:32]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
تاکتیک [2013/12/21 14:47] (فعلی)
خط 3: خط 3:
 ---- ----
  
-در این صفحه می توانید ترکیب تیم، استراتژی های متفاوت دفاعی یا حمله ای  و سبک های متفاوت بازی را انتخاب و  برای بازی‌های بعدی آماده شوید.+در این صفحه میتوانید ترکیب تیم، استراتژیهای متفاوت دفاعی یا حمله ای  و سبک های متفاوت بازی را انتخاب و  برای بازی‌های بعدی آماده شوید.
  
 =====بازیکنان ===== =====بازیکنان =====
خط 10: خط 10:
  
 از طریق جدول بازیکنان لیست کامل بازیکنان تیم قابل مشاهده است. با کلیک بر روی هر بازیکن، پایین جدول، اطلاعات کلی بازیکن نمایش داده می شود. از طریق جدول بازیکنان لیست کامل بازیکنان تیم قابل مشاهده است. با کلیک بر روی هر بازیکن، پایین جدول، اطلاعات کلی بازیکن نمایش داده می شود.
-با کلیک روی ​گزینه ی کس) می توانید اطلاعات دقیق تری از بازیکن را مشاهده کنید.+با کلیک روی هر بازیکن می توانید اطلاعات دقیق تری از بازیکن را در زیر لیست ​مشاهده کنید.
 با انتخاب هر بازیکن در جدول بازیکنان سه گزینه نمایش داده می شود. با انتخاب هر بازیکن در جدول بازیکنان سه گزینه نمایش داده می شود.
  
  
 +{{::​tac1.jpg?​nolink|}}
  
  
 +(تصویر بالا نشانه 2) برای انتخاب کاپیتان تیم است.
  
  
-(عکس c) برای انتخاب کاپیتان تیم است.+(تصویر بالا نشانه 1) اطلاعات دقیق تری ​از بازیکن را نمایش می دهد.
  
  
-(عکس i)اطلاعات دقیق تری از بازیکن را نمایش می دهد.+(تصویر بالا ​نشانه 3) این گزینه برای ​تعویض بازیکن است و به آن صورت عمل می کند. بازیکنی که می خواهید با بازیکن ​دیگری تعویض شود را انتخاب کرده، سپس روی بازیکنی که می‌خواهید جایگزین این بازیکن ​شود کلیک ​می کنید. سپس جای دو بازیکن در جدول تغییر می کند.
  
 +در بالای لیست ب<​del>​ا</​del>​زیکنان فیلتری به منظور سهولت در انتخا بازیکنان در پستهای مختلف و تعویض آنان قرار داده شده است (تصویر بالا نشانه 4).
  
-(عکس <->) این گزینه ​برای تعویض بازیکن است و به ان صورت عمل می کندبازیکنی که می خواهید با بازیکن دیگری تعویض شود را انتخاب می کنید و سپس روی ​بازیکنی که می خواهید جایگزین این بازیکن شود کلیک می کنیدسپس جای دو بازیکن در جدول تغییر می کند.+برای تعویض بازیکن ار درگ ​کردن بازیکن ​(کشیدن) با بازیکن داخل زمین به منظور سهولت می‌توانید ​استفاده کنید.
  
  
-روبروی این جدول نقشه زمین بازی نشان داده می شود.در صورتی که بازیکنان از پست خود ناراضی باشند چهره ی آنها ​(عکس ناراحت)تغییر می کند.+روبروی این جدول نقشه زمین بازی نشان داده می شود، در صورتی که بازیکنان از پست خود ناراضی باشند چهره ی آنها تغییر می کند(تصویر زیر). 
 + 
 +{{::tac2.jpg?​nolink|}}
  
    
-همچنین بازیکنان ذخیره زیر این نقشه نمایش داده می شود و می توانید از طریق جدول بازیکنان آنها را تغییر دهید.+همچنین بازیکنان ذخیره زیر این نقشه نمایش داده می شود و می توانید از طریق جدول بازیکنان آنها را تغییر دهید(تصویر زیر).
  
 +{{::​tac3.jpg?​nolink|}}
  
-کمک مربی را می توانید از صفحه ​ی [[کمک_مربی|کمک مربی]] تعیین ​کنید.+بازیکنان ذخیره در لیست بازیکنان در ردیف های آبی رنگ قابل مشاهده می‌باشند.
  
  
خط 40: خط 46:
  
 ---- ----
 +کلیک بر روی دکمه‌ی تنظیمات پیشرفته در سمت چپ زمین ​ می‌توانید به این صفحه دسترسی داشته باشید(تصویر زیر).
 +
 +{{::​tanzpish1.jpg?​nolink|}}
 +
 +برای استفاده از این بخش باید کمک مربی مورد نیاز را از صفحه کارکنان استخدام کرده باشید.
  
 در این بخش 4 گزینه نمایش داده شده است. در این بخش 4 گزینه نمایش داده شده است.
  
 +{{::​tanzpish2.jpg?​nolink|}}
  
-هر کدام از آنها شرایط تیم را معرفی می کنند مانند عقب بودن و یا جلو بودن تیم،زمانی که تیم کارت قرمز گرفته و همچنین زمانی که میخواهید تغییرات اعمال شود.+هر کدام از آنها شرایط تیم را معرفی می کنند مانند عقب بودن و یا جلو بودن تیم، زمانی که تیم کارت قرمز گرفته و همچنین زمانی که میخواهید تغییرات اعمال شود.
  
  
-هر کدام از این گزینه ها را می توانید انتخاب کنید. سپس می توانید تعیین کنید که در هر یک از این شرایط تیم با چه استراتژی و یا تاکتیکی بازی کند.+هر کدام از این گزینه ها را میتوانید انتخاب کنید. سپس می توانید تعیین کنید که در هر یک از این شرایط تیم با چه استراتژی و یا تاکتیکی بازی کند.
  
 ==== ذخیره ترکیب ==== ==== ذخیره ترکیب ====
خط 53: خط 65:
 ---- ----
  
-این بخش بستگی به کمک مربی تیم دارد. در صورتی که در توضیحات کمک مربی تیم در صفحه ی (لینکامکان چیدن ترکیب برای ذخیره ذکر شده باشد آن کمک مربی می تواند برای بازیکنان ذخیره ترکیب تعیین کند.+این بخش بستگی به کمک مربی تیم دارد. در صورتی که در توضیحات کمک مربی تیم در صفحهی کارکنان بخش [[کمک_مربی|کمک مربی]] ​امکان چیدن ترکیب برای ذخیره ذکر شده باشد آن کمک مربی میتواند برای بازیکنان ذخیره ترکیب تعیین کند.
  
  
-به این صورت که ابتدا نامی برای ترکیب خود انتخاب می کنید و سپس با کلیک برروی آن نام می توانید ترکیب بازیکنان ​ذخیره ی تیم را انتخاب کنید.  ​+به این صورت که ابتدا نامی برای ترکیب خود انتخاب میکنید و سپس با کلیک برروی آن نام میتوانید ترکیب بازیکنان ​ تیم را انتخاب کنید.  ​
  
 +{{::​tanzpish3.jpg?​nolink|}}
  
  
-  
  
    
  
- +