راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


جام_دوستانه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

جام_دوستانه [2014/06/23 14:30]
fouad
جام_دوستانه [2014/06/23 14:30] (فعلی)
خط 43: خط 43:
 * مبلغ ورودی جام در صورت خروج از جام به تمامی مربیان برگشت داده می شود به جز سازنده جام. * مبلغ ورودی جام در صورت خروج از جام به تمامی مربیان برگشت داده می شود به جز سازنده جام.
  
-* در صورتی که جامی، مبلغ ورودی نداشته باشد، در صورت خروج سازنده ی جام از آن، 15 هزار سکه از وی کم خواهد شد.+* در صورتی که جامی، مبلغ ورودی نداشته باشد، در صورت خروج سازنده ی جام از آن، 15 هزار سکه از حساب ​وی کم خواهد شد.