راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مدیریت_کارکنان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مدیریت_کارکنان [2014/01/04 12:05]
fouad
مدیریت_کارکنان [2014/01/04 11:05] (فعلی)
خط 38: خط 38:
 باشگاه شما در زمان تمرین بازیکنان به مربی تمرین نیاز دارد. مربی تمرین زمان تمرین بازیکنان را افزایش می دهد. باشگاه شما در زمان تمرین بازیکنان به مربی تمرین نیاز دارد. مربی تمرین زمان تمرین بازیکنان را افزایش می دهد.
  
-**دقت داشته باشید که در صورتی که حتی 1 بازیکن خود را در روز با مربی تمرین فعلی تمرین دهید امکان استخدام مربی تمرین جدید وجود ندارد و باید تا روز بعد ​صبر کنید.+*دقت داشته باشید که در صورتی که حتی 1 بازیکن خود را در روز با مربی تمرین فعلی تمرین دهید امکان استخدام مربی تمرین جدید تا روز بعد ​وجود ندارد.
  
  ​برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه‌ی [[مربی_تمرین|مربی تمرین]] مراجعه کنید.  ​برای اطلاعات بیشتر می توانید به صفحه‌ی [[مربی_تمرین|مربی تمرین]] مراجعه کنید.