راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مشخصات_بازیکنان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مشخصات_بازیکنان [2014/03/03 10:31]
fouad
مشخصات_بازیکنان [2014/06/23 14:50] (فعلی)
خط 82: خط 82:
 راه دیگر برای داشتن تیمی قوی، با انرژی و روحیه بالا استفاده از مربی بدنساز با ریکاوری و بهبود روحیه تیم می‌باشد. راه دیگر برای داشتن تیمی قوی، با انرژی و روحیه بالا استفاده از مربی بدنساز با ریکاوری و بهبود روحیه تیم می‌باشد.
  
-محاسبه کم شدن انرژِی بازیکنان از فرمول** (استقامت بازیکن/​1100)سقف** محاسبه می‌شود، دقت کنید که ایم مقدار از عدد 13 بیشتر نخواهد شد.+محاسبه کم شدن انرژِی بازیکنان از فرمول** (استقامت بازیکن/​1100)سقف** محاسبه می‌شود، دقت کنید که این مقدار از عدد 13 بیشتر نخواهد شد.
  
 با داشتن مربی بدن ساز مقداری از انرژی کسر شده را می‌توانید بهبود ببخشید. با داشتن مربی بدن ساز مقداری از انرژی کسر شده را می‌توانید بهبود ببخشید.