راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


نقل_و_انتقالات

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

نقل_و_انتقالات [2013/10/05 14:20]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
نقل_و_انتقالات [2013/12/19 22:37] (فعلی)
خط 5: خط 5:
 در این صفحه شما می توانید بازیکنان خود را برای فروش و یا مزایده قرار دهید و همچنین از اخبار نقل و انتقالات دیگر تیم ها مطلع شوید. ​ در این صفحه شما می توانید بازیکنان خود را برای فروش و یا مزایده قرار دهید و همچنین از اخبار نقل و انتقالات دیگر تیم ها مطلع شوید. ​
  
-برای اطلاع بیشتر از نحوه ی خرید و فروش بازیکن به صفحه ​ینک خرید بازیکنو [[فروش_بازیکن|فروش بازیکن]] مراجعه کنید.+برای اطلاع بیشتر از نحوه ی خرید و فروش بازیکن به صفحه ​[[خرید_بازیکن|خرید بازیکن]] و [[فروش_بازیکن|فروش بازیکن]] مراجعه کنید.