راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


هرم_لیگ_ها

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

هرم_لیگ_ها [2013/12/21 11:44]
fouad
هرم_لیگ_ها [2013/12/21 13:54] (فعلی)
خط 19: خط 19:
  
  
-{{::​lig_1.jpg|}}+{{::​lig_1.jpg?nolink|}}
  
   * در صورتی که لیگ در سطح 1 باشد، 2 تیم بالایی صعودی نخواهند داشت با این حال تیم قهرمان، به سوپرجام قهرمانی مستر90 دست خواهد یافت.   * در صورتی که لیگ در سطح 1 باشد، 2 تیم بالایی صعودی نخواهند داشت با این حال تیم قهرمان، به سوپرجام قهرمانی مستر90 دست خواهد یافت.
خط 25: خط 25:
   * در صورتی که کاربری 28 روز به تیم خود سر نزده باشد از لیگ بیرون افتاده و درصورت سر زدن دوباره به تیم خود از آخرین لیگ دسته پایین بازی را ادامه خواهد داد، این مورد باعث خواهد شد تا در لیگ های بالاتر بیش از 2 تیم به دسته بالاتر صعود کنند.   * در صورتی که کاربری 28 روز به تیم خود سر نزده باشد از لیگ بیرون افتاده و درصورت سر زدن دوباره به تیم خود از آخرین لیگ دسته پایین بازی را ادامه خواهد داد، این مورد باعث خواهد شد تا در لیگ های بالاتر بیش از 2 تیم به دسته بالاتر صعود کنند.
   * در برخی مواقع، با توجه به حذف و یا جریمه ی برخی تیم های موجود در لیگ های سطوح بالاتر، ممکن است 3 تیم از برخی لیگ های سطوح پایین تر به دسته‌ی بالا صعود کنند و یا برخی تیم‌هایی که انتظار سقوط دارند، در سطح خود باقی بمانند. این موارد به ندرت و به خاطر حذف کاربران غیر فعال و یا جریمه‌ی متخلفانی پیش می آید که تخلفاتی شدید و بسیار تاثیرگذار انجام داده باشند.   * در برخی مواقع، با توجه به حذف و یا جریمه ی برخی تیم های موجود در لیگ های سطوح بالاتر، ممکن است 3 تیم از برخی لیگ های سطوح پایین تر به دسته‌ی بالا صعود کنند و یا برخی تیم‌هایی که انتظار سقوط دارند، در سطح خود باقی بمانند. این موارد به ندرت و به خاطر حذف کاربران غیر فعال و یا جریمه‌ی متخلفانی پیش می آید که تخلفاتی شدید و بسیار تاثیرگذار انجام داده باشند.
-