راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


هوادارن

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

هوادارن [2014/01/21 10:19]
fouad
هوادارن [2014/01/21 09:20] (فعلی)
خط 17: خط 17:
 {{::​hava2.jpg?​nolink|}} {{::​hava2.jpg?​nolink|}}
  
-تعداد هواداران دو آتیشه هر تیم به 20 بازی آخر آن بستگی دارد.(بازی های لیگ، جام و دوستانه)+تعداد هواداران دو آتیشه هر تیم به 20 بازی آخر آن بستگی دارد(بازی های لیگ، جام و دوستانه).
  
 هر باشگاه دیگری که حامی باشگاه شما شود نسبت به امتیاز آن باشگاه تعداد هواداران تیم شما افزایش می یابد، حداکثر 5 تیم می‌توانند حامی تیم شما باشند پس در انتخاب حامیان خود دقت کنید، چون امتیاز آنها بسیار مهم می‌باشد. هر باشگاه دیگری که حامی باشگاه شما شود نسبت به امتیاز آن باشگاه تعداد هواداران تیم شما افزایش می یابد، حداکثر 5 تیم می‌توانند حامی تیم شما باشند پس در انتخاب حامیان خود دقت کنید، چون امتیاز آنها بسیار مهم می‌باشد.
خط 40: خط 40:
  
 {{::​hava4.jpg?​nolink|}} {{::​hava4.jpg?​nolink|}}
-