راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


پیش_بینی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

پیش_بینی [2014/06/11 15:36]
fouad
پیش_بینی [2014/06/11 15:53] (فعلی)
خط 1: خط 1:
-در بخش پیش بینی، تورنومنت ها و رویدادهای مهم دنیای فوتبال نمایش داده می شود که علاوه بر افزایش آگاهی مربیان و به اشتراک گذاری اخبار، مربیان می توانند با پیش بینی بازی ​های رویدادهای فوتبالی، از امتیازات و جوایز ویژه ای بهره ببرند و قدرت پیش بینی خود را در مقابل سایر مربیان محک بزنند.+در بخش پیش بینی، تورنومنت ها و رویدادهای مهم دنیای فوتبال نمایش داده می شود که علاوه بر افزایش آگاهی مربیان و به اشتراک گذاری اخبار، مربیان می توانند با پیش بینی بازی های فوتبالی، از امتیازات و جوایز ویژهای بهره ببرند و قدرت پیش بینی خود را در مقابل سایر مربیان محک بزنند.
  
 ===== نحوه پیش بینی ===== ===== نحوه پیش بینی =====
  
-با انتخاب جدول، گروه، مرحله و بازی مورد نظر و کلیک بر روی آیکون پیش بینی بازی، می توانید نتیجه ی بازی را پیش بینی کنید.+با انتخاب جدول، گروه، مرحله و بازی مورد نظر و کلیک بر روی آیکون پیش بینی بازی، می توانید نتیجهی بازی را پیش بینی کنید ​(تصویر پایین نشانه 1). 
 + 
 +{{::pish1.jpg?​nolink|}}
  
 شما قادر خواهید بود تا قبل از شروع بازی، در صورت تمایل پیش بینی خود را تغییر دهید. شما قادر خواهید بود تا قبل از شروع بازی، در صورت تمایل پیش بینی خود را تغییر دهید.
خط 16: خط 18:
 * شما برای پیش بینی صحیح برد/​باخت/​مساوی در بازی امتیاز می گیرید و در صورت حدس زدن نتیجه ی دقیق بازی، امتیاز ویژه ای دریافت می کنید. * شما برای پیش بینی صحیح برد/​باخت/​مساوی در بازی امتیاز می گیرید و در صورت حدس زدن نتیجه ی دقیق بازی، امتیاز ویژه ای دریافت می کنید.
  
-* درصد مربیانی که نتیجه ی برد/​باخت/​مساوی بازی را مثل شما پیش بینی کرده اند. به این ترتیب هر چه تعداد مربیانی که مثل شما پیش بینی کرده اند بیشتر باشد، امتیاز شما از پیش بینی صحیح کمتر می شود. در اصل اگر یک بازی قابل پیش بینی باشد، مثلا یک تیم فوق قوی با یک تیم بسیار ضعیف بازی داشته باشد، امتیاز پیش بینی برد تیم قوی کمتر است ولی اگر شما برد تیم ضعیف را پیش بینی کنید و آن تیم اتفاقا برنده ی بازی باشد، شما امتیاز بسیار بالایی می گیرید.+* درصد مربیانی که نتیجهی برد/​باخت/​مساوی بازی را مثل شما پیش بینی کرده اند. به این ترتیب هر چه تعداد مربیانی که مثل شما پیش بینی کرده اند بیشتر باشد، امتیاز شما از پیش بینی صحیح کمتر می شود. در اصل اگر یک بازی قابل پیش بینی باشد، مثلا یک تیم فوق قوی با یک تیم بسیار ضعیف بازی داشته باشد، امتیاز پیش بینی برد تیم قوی کمتر است ولی اگر شما برد تیم ضعیف را پیش بینی کنید و آن تیم اتفاقا برندهی بازی باشد، شما امتیاز بسیار بالایی می گیرید. 
 + 
 + 
 +{{::​pish2.jpg?​nolink|}} 
  
 * اگر نتیجه ی بازی را هم دقیقا درست پیش بینی کنید، 50% امتیاز بیشتر دریافت می کنید. به طور مثال اگر با پیش بینی صحیح برد/​باخت/​مساوی یک بازی، شرایط طوری باشد که 10 امتیاز نصیب شما بشود، با پیش بینی دقیق نتیجه، 5 امتیاز اضافه هم می گیرید. (مجموعا 15 امتیاز) * اگر نتیجه ی بازی را هم دقیقا درست پیش بینی کنید، 50% امتیاز بیشتر دریافت می کنید. به طور مثال اگر با پیش بینی صحیح برد/​باخت/​مساوی یک بازی، شرایط طوری باشد که 10 امتیاز نصیب شما بشود، با پیش بینی دقیق نتیجه، 5 امتیاز اضافه هم می گیرید. (مجموعا 15 امتیاز)
  
 * حداقل امتیاز برای پیش بینی صحیح 2 امتیاز و حداکثر آن 30 امتیاز است. * حداقل امتیاز برای پیش بینی صحیح 2 امتیاز و حداکثر آن 30 امتیاز است.