راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


امکانات_استادیوم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

امکانات_استادیوم [2013/12/22 16:54]
fouad [رستوران]
امکانات_استادیوم [2014/01/14 14:58] (فعلی)
خط 579: خط 579:
 </​table>​ </​table>​
 </​html>​ </​html>​
 +
 +توجه کنید که امتیاز لازم در خرید امکانات استادیوم حداقل امتیاز لازم برای خرید آنها بوده و هیچ امتیازی بعد از خرید آنها از کاربر کسر نخواهد شد.
 +