راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


بازی_های_لیگ

بازی های لیگ


بازی های لیگ علاوه بر افزایش امتیاز و دارایی تیم، بر روحیه و انرژی بازیکنان و همچنین در خشنودی هواداران نیز تاثیر دارد.

برای اطلاع از نحوه‌ی افزایش امتیاز و دارایی به صفحات راه‌های افزایش امتیاز و راه‌های افزایش درآمد مراجعه کنید.

هر 3 کارت زرد محرومیت بازیکن از یک بازی رسمی(لیگ و جام) را در پی دارد و کارت‌های قرمز هم باعث محرومیت از یک بازی رسمی می شود. بازیکنان محروم در صفحه تاکتیک در ردیف‌ها با رنگ قرمز در قسمت بازیکنان از بقیه بازیکنان قابل تشخیص می‌باشند.

محرومیت بازی های رسمی (لیگ و جام) به بازی های دوستانه ارتباطی ندارند.

تعداد بازی‌های یک بازیکن از مجموع بازی‌های لیگ و جام شرکت کرده آن بازیکن حساب می‌شود.

برای اطلاع از نحوه ی لیگ بندی تیم ها به صفحه‌ی هرم لیگ ها مراجعه کنید.