راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


بازی_های_لیگ

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

بازی_های_لیگ [2013/12/21 12:17]
fouad
بازی_های_لیگ [2013/12/21 13:54] (فعلی)
خط 5: خط 5:
 بازی های لیگ علاوه بر افزایش امتیاز و دارایی تیم، بر روحیه و انرژی بازیکنان و همچنین در خشنودی هواداران نیز تاثیر دارد. بازی های لیگ علاوه بر افزایش امتیاز و دارایی تیم، بر روحیه و انرژی بازیکنان و همچنین در خشنودی هواداران نیز تاثیر دارد.
  
-{{::​lig_2.jpg|}}+{{::​lig_2.jpg?nolink|}}
  
 برای اطلاع از نحوه‌ی افزایش امتیاز و دارایی به صفحات [[راههای_افزایش_امتیاز|راه‌های افزایش امتیاز]] و [[افزایش_درآمد|راه‌های افزایش درآمد]] مراجعه کنید. برای اطلاع از نحوه‌ی افزایش امتیاز و دارایی به صفحات [[راههای_افزایش_امتیاز|راه‌های افزایش امتیاز]] و [[افزایش_درآمد|راه‌های افزایش درآمد]] مراجعه کنید.
خط 12: خط 12:
 بازیکنان محروم در صفحه تاکتیک در ردیف‌ها با رنگ قرمز در قسمت بازیکنان از بقیه بازیکنان قابل تشخیص می‌باشند. بازیکنان محروم در صفحه تاکتیک در ردیف‌ها با رنگ قرمز در قسمت بازیکنان از بقیه بازیکنان قابل تشخیص می‌باشند.
  
-{{::​red_1.jpg|}}+{{::​red_1.jpg?nolink|}} 
  
 محرومیت بازی های رسمی (لیگ و جام) به بازی های دوستانه ارتباطی ندارند. محرومیت بازی های رسمی (لیگ و جام) به بازی های دوستانه ارتباطی ندارند.
خط 19: خط 20:
  
 برای اطلاع از نحوه ی لیگ بندی تیم ها به صفحه‌ی [[هرم_لیگ_ها|هرم لیگ ها]] مراجعه کنید. برای اطلاع از نحوه ی لیگ بندی تیم ها به صفحه‌ی [[هرم_لیگ_ها|هرم لیگ ها]] مراجعه کنید.
-