راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


تست

ماموریت

در قسمت پایین لیست تمامی ماموریت ها در سطح های مختلف قابل مشاهده می‌باشد.

عنوان ماموریت امتیاز لازم جایزه مدت انجام ماموریت توضیحات
تایید ایمیل ----- 500 سکه
8 امتیاز
3 روز ماموریت اول شما، تایید ایمیل است. اگر هنوز ایمیلی دریافت نکرده اید به تنظیمات، بخش امنیتی مراجعه کنید.
یک تمرین ----- 150 سکه
3 امتیاز
3 روز به صفحه ی تمرین بروید و حداقل یک بازیکن خود را تمرین دهید
بازی دوستانه ----- 150 سکه
4 امتیاز
2 روز به پروفایل یکی از تیم ها به دلخواه خودتان سر بزنید و یک تقاضای بازی دوستانه با وی بدهید
رسیدگی به ورزشگاه ----- 400 سکه
6 امتیاز
2 روز به صفحه استادیوم بروید و یکی از امکانات جانبی ورزشگاه را ارتقا دهید و یا خریداری نمایید
استخدام بدنساز ----- 500 سکه
5 امتیاز
8 روز مربی بدنساز، هر روز، درصدی از آمادگی از دست رفته بازیکنانتان به واسطه حضور در بازی را به آن ها بر می گرداند. به صفحه کارکنان بروید و یک مربی بدنساز استخدام کنید.
برد بازی لیگ ----- 800 سکه
10 امتیاز
9 روز در یک بازی لیگ پیروز شوید
برد در بازی دوستانه ----- 500 سکه
4 امتیاز
6 روز یک بازی دوستانه را پیروز شوید
تبدیل الماس به سکه ----- 1 الماس
5 امتیاز
5 روز حداقل 1 الماستان را به سکه تبدیل کنید. برای این کار به صفحه امور مالی بروید. توجه کنید که هر چه امتیاز بیشتری در بازی کسب کنید، الماس ها موقع تبدیل، سکه بیشتری به شما می دهند.
تهیه الماس ----- 1 الماس
15 امتیاز
10 روز با مراجعه به امور مالی، حداقل 1 الماس از بانک تهیه کنید. توجه کنید که با تهیه الماس بیشتر، تخفیف و هدایای بیشتری می گیرید.
دوست یابی ----- 200 سکه
3 امتیاز
4 روز با مراجعه به پروفایل سایر تیم ها، با ارسال تقاضای دوستی منتظر تایید وی شوید و یک دوست جدید بیابید.
برد 5 بازی لیگ 10 امتیاز 3500 سکه
15 امتیاز
15 روز در 5 بازی لیگ به پیروزی دست پیدا کنید.
تمرین 20 بازیکن ----- 2000 سکه
10 امتیاز
5 روز یک دکتر برای تیم خود تهیه کنید و یا قرارداد دکتر را تمدید کنید.
استخدام دکتر ----- 1200 سکه
10 امتیاز
8 روز یک دکتر برای تیم خود تهیه کنید و یا قرارداد دکتر را تمدید کنید.