راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


جایزه_روزانه

جایزه روزانه


جایزه ی روزانه هر روز با اولین ورود به تیم خود نمایش داده می شود و شما با انتخاب هر کدام از صندوق ها به صورت شانسی جایزه ای دریافت می کنید.

درصورتی که حضورتان در تیم و انتخاب صندوق های جایزه به صورت متوالی، هر روز ، انجام شود جایزه های بهتری دریافت می کنید.

نحوه ی دریافت جایزه به شرح زیر است :

  • 1 تا 10 روز متوالی ورود به تیم : سکه
  • 10 تا 20 روز ورود متوالی به تیم : سکه یا امتیاز
  • 20 روز به بالا : سکه ، امتیاز یا الماس

در فواصل 1 تا 10 روز ،10 تا 20 روز و 20 روز به بالا هم بسته به تعداد روز های متوالی جوایز بهتری در یافت می‌کنید. به عوان مثال مربی که 5 روز پشت سر هم به تیم خود سر بزند جایزه‌ی بهتری نسبت به مربی که 2 روز پشت سر هم به تیمش سر زده است دریافت می‌کند.

در صورتی که بین روز های ورود به تیمتان حتی 1 روز هم وقفه ایجاد شود، مجددا تمام این جوایز و روز ها برای این تیم از اول محاسبه می‌شود.