راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


جایزه_روزانه

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

جایزه_روزانه [2013/12/21 11:30]
fouad
جایزه_روزانه [2013/12/21 13:53] (فعلی)
خط 7: خط 7:
 درصورتی که حضورتان در تیم و انتخاب صندوق های جایزه به صورت متوالی، هر روز ، انجام شود جایزه های بهتری دریافت می کنید. درصورتی که حضورتان در تیم و انتخاب صندوق های جایزه به صورت متوالی، هر روز ، انجام شود جایزه های بهتری دریافت می کنید.
  
-{{::​jayeze_2.jpg|}}+{{::​jayeze_2.jpg?nolink|}}
  
 نحوه ی دریافت جایزه به شرح زیر است : نحوه ی دریافت جایزه به شرح زیر است :