راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


حامیان_مالی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

حامیان_مالی [2014/01/11 16:14]
fouad
حامیان_مالی [2014/01/11 15:15] (فعلی)
خط 26: خط 26:
 در مورد درآمدهای اسپانسر توجه کنید که در صورتی که بیش از 3 روز به تیم خود سر نزنید، پس از آن در صورت ورود، فقط درآمد 3 روز آخر به شما واریز خواهد شد. در مورد درآمدهای اسپانسر توجه کنید که در صورتی که بیش از 3 روز به تیم خود سر نزنید، پس از آن در صورت ورود، فقط درآمد 3 روز آخر به شما واریز خواهد شد.
  
-توجه داشته باشید که حامیان مالی ، در مورد لیگ‌های آزمایشی تعهدی برای پرداخت "​پاداش رتبه نهایی در لیگ"​ ندارند و شرکت کنندگان لیگ‌های آزمایشی از این پاداش بهره‌مند نخواهند شد.+توجه داشته باشید که حامیان مالی ، در مورد لیگ‌های آزمایشی تعهدی برای پرداخت ​**"​پاداش رتبه نهایی در لیگ"​** ندارند و شرکت کنندگان لیگ‌های آزمایشی از این پاداش بهره‌مند نخواهند شد.