راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


حقوق_بازیکنان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

حقوق_بازیکنان [2013/11/05 17:56]
127.0.0.1 ویرایش خارجی
حقوق_بازیکنان [2013/12/22 13:11] (فعلی)
خط 1: خط 1:
 ====== حقوق بازیکنان ====== ====== حقوق بازیکنان ======
  
-حقوق هفتگی بازیکن در صفحه ی مشخصات بازیکن نوشته شده است و به صورت هفتگی از دارایی تیم کم می شود.+حقوق هفتگی بازیکن در صفحهی مشخصات بازیکن نوشته شده است و به صورت هفتگی از دارایی تیم کم می شود.
  
 +{{::​hogh1.jpg?​nolink|}}
  
-به طور کلی حقوق بازیکن ثابت است و حقوق نمایش داده شده در صفحه ی مشخصات بازیکن پایه حقوق بازیکن است. اما حقوق بازیکن به امتیاز تیم و وفاداری بازیکن بستگی دارد. ​+به طور کلی حقوق بازیکن ثابت است و حقوق نمایش داده شده در صفحهی مشخصات بازیکن پایه حقوق بازیکن است. اما حقوق بازیکن به امتیاز تیم و وفاداری بازیکن بستگی دارد. ​
  
 == امتیاز تیم == == امتیاز تیم ==
خط 10: خط 11:
  
 ==  وفاداری == ==  وفاداری ==
- در صورتی که دارایی تیم به اندازه ی کافی نباشد، بلافاصله بعد از افزایش دارایی تیم در روزهای آینده این حقوق از حساب تیم کم می شود اما این تاخیر در پرداخت حقوق باعث کاهش روحیه و وفاداری بازیکن می شود. ​+ در صورتی که دارایی تیم به اندازهی کافی نباشد، بلافاصله بعد از افزایش دارایی تیم در روزهای آینده این حقوق از حساب تیم کم می شود اما این تاخیر در پرداخت حقوق باعث کاهش روحیه و وفاداری بازیکن می شود. ​
  
-هر چه این تاخیر بیشتر شود وفاداری بازیکن هم کمتر و کمتر می شود. با کاهش وفاداری بازیکن، بازیکن در هفته های بعدی حقوق بیشتری طلب می کند. برای اطلاع بیشتر از پارامتر وفاداری بازیکن به صفحه ی [[مشخصات_بازیکنان|مشخصات بازیکنان]] مراجعه کنید.+هر چه این تاخیر بیشتر شود وفاداری بازیکن هم کمتر و کمتر می شود. با کاهش وفاداری بازیکن، بازیکن در هفته های بعدی حقوق بیشتری طلب می کند. برای اطلاع بیشتر از پارامتر وفاداری بازیکن به صفحهی [[مشخصات_بازیکنان|مشخصات بازیکنان]] مراجعه کنید.