راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


خرید_بازیکن

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

خرید_بازیکن [2014/06/09 15:58]
fouad
خرید_بازیکن [2014/06/09 16:00] (فعلی)
fouad
خط 37: خط 37:
 در صورتی که در جدول بازیکنی به صورت رمز دار برای فروش باشد مانند تصویر زیر مشخص خواهد بود. در صورتی که در جدول بازیکنی به صورت رمز دار برای فروش باشد مانند تصویر زیر مشخص خواهد بود.
  
-{{ ::​sa14.jpg?​nolink|}}+{{::​sa14.jpg?​nolink|}}
  
- 
- 
-بازیکنان رمزدار فقط به صورت قطعی به فروش گذاشته می‌شوند. 
  
  
خط 74: خط 71:
  
 توجه داشته ​ باشید که بعد از تایید خرید بازیکن مزایده‌ای دارایی شما به میزان قیمت پیشنهادی کسر خواهد شد و درصورتی که تیم دیگری پیشنهاد بالاتری برای خرید بازیکن بدهد این دارایی کسر شده بازگردانده می شود و شما می توانید مجددا قیمت پیشنهادی بالاتری را وارد کنید. توجه داشته ​ باشید که بعد از تایید خرید بازیکن مزایده‌ای دارایی شما به میزان قیمت پیشنهادی کسر خواهد شد و درصورتی که تیم دیگری پیشنهاد بالاتری برای خرید بازیکن بدهد این دارایی کسر شده بازگردانده می شود و شما می توانید مجددا قیمت پیشنهادی بالاتری را وارد کنید.
-