راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


خرید_بازیکن

خرید بازیکن


در این بخش می توانید بازیکنان مورد نیاز خود را خریداری کنید.

دقت کنید که برای ورود به این بخش باید استعداد یاب در تیم خود داشته باشید و ایمیل خود را تایید کرده باشید. برای اطلاع از نحوه‌ی تایید ایمیل به صفحه‌ی تنظیمات مراجعه کنید.

با کلیک بر روی گزینه تاریخچه (عکس زیر نشانه 1) می‌توانید تاریخچه خرید و فروش های خود را مشاهده کنید و همچنین با کلیک بر روی گزینه آمار تیم (عکس زیر نشانه 2)، آمار بازیکنان موجود در تیمتان و حداقل و حداکثر بازیکنانی که از هر پست می توانید در تیمتان داشته باشید برای شما نمایش داده می شود.

جستجوی خرید


در این بخش می‌توانید اطلاعات مد نظر برای خرید بازیکن را وارد کنید و نتایج جستجو را در جدول نتایج جستجو مشاهده کنید.

توجه داشته باشید که مقادیر نمایش داده شده در این جدول براساس مقادیر آنها در زمان فروش نمایش داده شده است.

نتایج جستجو


در این جدول بازیکنانی که مطابق با موارد جستجو شده توسط شما بوده‌اند نمایش داده می‌شوند.

با کلیک روی هر بازیکن سه گزینه‌ی تحت نظر گرفتن (تصویر زیر نشانه 1)، صفحه‌ی اطلاعات بازیکن (تصویر زیر نشانه 2) و خرید بازیکن (تصویر زیر نشانه 3) نمایش داده می شود.

در صورتی که در جدول بازیکنی به صورت رمز دار برای فروش باشد مانند تصویر زیر مشخص خواهد بود.

تحت نظر گرفتن


با کلیک روی این گزینه این بازیکن را از بین تمام بازیکنان موجود در لیست جستجو انتخاب می‌کنید و آن را تحت نظر استعداد یاب قرار می دهید تا در زمان مناسب آن را خریداری کنید. افزودن بازیکن به لیست تحت نظر استعدادیاب دلیل بر رزرو بازیکن برای خرید نیست و ممکن است در این زمان بازیکن به تیم دیگری فروخته شود.

برای اینکه بازیکنی را از لیست تحت نظر‌های خود بیرون آورید، از طریق دکمه نشان داده شده در تصویر زیر نشانه 1 می‌توانید آن را از لیست خارج کنید.

برای اطلاع بیشتر از وظایف استعداد‌یاب می‌توانید به صفحه‌ی استعدادیاب مراجعه کنید.

مزایده


در صورتی که هر کدام از بازیکنان موجود در لیست نتایج جستجو به صورت مزایده‌ای فروخته می‌شوند در ستون مزایده با علامتی که در تصویر زیر نشانه 1 آمده نمایش داده می شوند.

بعد از کلیک برروی گزینه‌ی خرید این بازیکنان می توانید قیمت پیشنهادی خود را وارد کنید. قیمت پایه‌ی بازیکنان، آخرین قیمت پیشنهادی بازیکن توسط تیم‌های دیگر است.

بعد از تایید خرید بازیکن، این بازیکن به لیست تحت نظر استعداد یاب افزوده می شود و در صورتی که قیمت پیشنهادی شما برای خرید بازیکن بالاترین قیمت باشد ، در پایان زمان مزایده این بازیکن به تیم شما منتقل می شود و هزینه ی آن از دارایی تیم شما کم می شود.

توجه داشته باشید که بعد از تایید خرید بازیکن مزایده‌ای دارایی شما به میزان قیمت پیشنهادی کسر خواهد شد و درصورتی که تیم دیگری پیشنهاد بالاتری برای خرید بازیکن بدهد این دارایی کسر شده بازگردانده می شود و شما می توانید مجددا قیمت پیشنهادی بالاتری را وارد کنید.