راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


دکتر

دکتر


دکتر را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید.

همه پزشکان دارای قابلیت درمان بازیکنان مصدوم هستند. با استخدام هر کدام از این پزشکان، به این قابلیت دسترسی خواهید داشت (تصویر زیر نشانه 1).

زمان استخدام دکتر 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات دکترها نوشته شده است:

سطح مربی درصد تسریع بهبودی حداکثر تعداد بازیکنان
سطح F 10 درصد -----
سطح E 20 درصد -----
سطح D 30 درصد 31 بازیکن
سطح C 40 درصد 33 بازیکن
سطح B 50 درصد 35 بازیکن
سطح A 75 درصد 37 بازیکن