راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


زمین_تمرین

زمین تمرین


زمین تمرین یکی از الزامات مهم تمرین مناسب بازیکنان تیم است.

زمین تمرین می تواند زمان ممکن تمرین روزانه ی تیم را بالا برده و نیز زمان ممکن تمرین هر بازیکن در روز را نیز افزایش دهد!

زمان اجاره ی زمین تمرین 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.

توجه کنید که امتیاز لازم در خرید امکانات استادیوم حداقل امتیاز لازم برای خرید آنها بوده و هیچ امتیازی بعد از خرید آنها از کاربر کسر نخواهد شد.

با استفاده از جدول زیر می توانید هر زمین تمرین و ویژگی های آن را مشاهده کنید:

سطح مربی امتیاز لازم ویژگی ها
سطح F ----- افزایش امکان تمرین روزانه هر بازیکن: +2 دقیقه
سطح E 15 امتیاز افزایش امکان تمرین روزانه هر بازیکن: +2 دقیقه، افزایش کل تمرین روزانه: +4 دقیقه
سطح D 100 امتیاز افزایش امکان تمرین روزانه هر بازیکن: +2 دقیقه، افزایش کل تمرین روزانه: +10 دقیقه
سطح C 200 امتیاز افزایش امکان تمرین روزانه هر بازیکن: +4 دقیقه، افزایش کل تمرین روزانه: +12 دقیقه
سطح B 250 امتیاز افزایش امکان تمرین روزانه هر بازیکن: +4 دقیقه، افزایش کل تمرین روزانه: +18 دقیقه
سطح A 500 امتیاز افزایش امکان تمرین روزانه هر بازیکن: +6 دقیقه، افزایش کل تمرین روزانه: +22 دقیقه