راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


زمین_تمرین

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

زمین_تمرین [2013/12/31 15:34]
fouad
زمین_تمرین [2014/01/14 14:58] (فعلی)
خط 9: خط 9:
  
  ​زمان اجاره ی زمین تمرین 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.  ​زمان اجاره ی زمین تمرین 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می یابد.
 +
 +توجه کنید که امتیاز لازم در خرید امکانات استادیوم حداقل امتیاز لازم برای خرید آنها بوده و هیچ امتیازی بعد از خرید آنها از کاربر کسر نخواهد شد.
  
  
خط 96: خط 98:
 </​table>​ </​table>​
 </​html>​ </​html>​
-