راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


فرمول_انجام_بازی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

فرمول_انجام_بازی [2013/12/21 12:54]
fouad
فرمول_انجام_بازی [2013/12/21 13:56] (فعلی)
خط 16: خط 16:
 همچنین برخی پارامترها، در هنگام حمله و دفاع، به طور مستقل از هم عمل می کنند. به طور مثال برای یک مدافع، علاوه بر قدرت کلی و برآیند پارامترها، قدرت بالا در برخی پارامترهای خاص، خصوصا در برابر حریفان و خط تهاجمی خاص، موثر است. همچنین برخی پارامترها، در هنگام حمله و دفاع، به طور مستقل از هم عمل می کنند. به طور مثال برای یک مدافع، علاوه بر قدرت کلی و برآیند پارامترها، قدرت بالا در برخی پارامترهای خاص، خصوصا در برابر حریفان و خط تهاجمی خاص، موثر است.
  
-{{::​player_1.jpg|}}+{{::​player_1.jpg?nolink|}}