راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


ماموریت

ماموریت ها


یک راه برای کسب در آمد و گرفتن جوایزی نظیر سکه ،الماس و امتیاز انجام ماموریت ها می‌باشد. ماموریت ها در نوار بالا (تصویر شماره 1) سایت در دسترس می‌باشند.

با کلیک بر روی قسمت مورد نظر جزئیات ماموریت نشان داده خواهد شد، هر ماموریت بعد از زمان مشخص شده (تصویر شماره 1) از بین رفته و ماموریت بعدی ایجاد خواهد شد. در صورتی که یک ماموریت را نتوانید در زمان تعیین شده انجام دهید ممکن است مجددا بعد از گذشت چند ماموریت، آن ماموریت برای شما تکرار شود.

در هر حال سیستم به گونه ای طراحی شد که همیشه یک ماموریت برای تیم شما وجود داشته باشد. پاداش ماموریت در تصویر شماره 2 نشان داده شده است.

در صورتی که ماموریت جدیدی برای شما باز شد و شما آن را انجام داده بودید، باید دوباره آن عمل را انجام دهید تا ماموریت شما تکمیل شود، به طور مثال در صورتی که بدنسازی را استخدام کرده باشید و ماموریت خرید بدنساز برای شما در دسترس باشد، باید مربی خورد را ارتقا داده یا آن را اخراج و دوباره استخدام کنید.