راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مدیریت_تیم

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مدیریت_تیم [2013/09/26 16:59]
fouad ایجاد شد
مدیریت_تیم [2013/09/29 11:37] (فعلی)
خط 3: خط 3:
 ---- ----
  
 +در این بخش می توانید تاکتیک های تیم خود را تعیین کنید و بازیکنان را برای بازی های آینده تمرین دهید. همچنین می توانید مربیانی برای بازده هرچه بیشتر بازیکنان استخدام کنید.