راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مربی_بدنساز

مربی بدنساز


مربی بدنساز را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید.

همه مربیان بدنساز دارای قابلیت ریکاوری (تصویر زیر نشانه 1) و بهبود روحی (تصویر زیر نشانه 2) هستند. با استخدام هر کدام از این مربیان ، به این قابلیت‌ها دسترسی خواهید داشت.

زمان استخدام مربی بدنساز 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

در این جدول تمام اطلاعات مربی بدنساز نوشته شده است.

سطح مربی آماده سازی بازیکن
سطح F 2 درصد
سطح E 3 درصد
سطح D 4 درصد
سطح C 5 درصد
سطح B 6 درصد
سطح A 7 درصد