راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مربی_تمرین

مربی تمرین


مربی تمرین را می توانید به صورت هفتگی استخدام کنید .

زمان استخدام مربی تمرین 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ حقوق هفتگی آن را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.

*دقت داشته باشید که در صورتی که حتی 1 بازیکن خود را در روز با مربی تمرین فعلی تمرین دهید امکان استخدام مربی تمرین جدید تا روز بعد وجود ندارد.

در این جدول تمام اطلاعات مربی های تمرین نوشته شده است:

سطح مربی امتیاز لازم تمرین هر بازیکن زمان کلی تمرین زمان تمرین اضافی
سطح F ----- 2 دقیقه 14 دقیقه -----
سطح E ----- 2 دقیقه 24 دقیقه -----
سطح D ----- 4 دقیقه 32 دقیقه -----
سطح C 100 امتیاز 4 دقیقه 42 دقیقه 10 دقیقه
سطح B 200 امتیاز 4 دقیقه 62 دقیقه 20 دقیقه
سطح A 350 امتیاز 6 دقیقه 74 دقیقه 40 دقیقه