راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مربی_تمرین

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

مربی_تمرین [2013/12/31 15:26]
fouad
مربی_تمرین [2014/01/04 11:06] (فعلی)
خط 6: خط 6:
  
 زمان استخدام مربی تمرین 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ حقوق هفتگی آن را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد. زمان استخدام مربی تمرین 1 هفته است و در صورتی که او را اخراج نکنید تا زمانی که مبلغ حقوق هفتگی آن را در حسابتان داشته باشید، استخدام او ادامه می یابد.
 +
 +*دقت داشته باشید که در صورتی که حتی 1 بازیکن خود را در روز با مربی تمرین فعلی تمرین دهید امکان استخدام مربی تمرین جدید تا روز بعد وجود ندارد.
  
 در این جدول تمام اطلاعات مربی های تمرین نوشته شده است: در این جدول تمام اطلاعات مربی های تمرین نوشته شده است: