راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


پرداخت_رسید_بانکی

پرداخت رسید بانکی


شما مي توانيد با مراجعه به يکي از شعب بانک ملی زیر در هرنقطه از کشور، وجه مورد نظرتان را به حساب‌های بازی مستر90 به شماره‌های زیر واریز فرمایید:

پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره فیش ای که با آن واریز را انجام داده اید در پنل فیش بانکی صفحه‌ی بانک بازی مستر90 وارد کرده و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ پرداختی، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود.

  • در صورتی که اشتباها مبلغی بین مبلغ یک الماس کامل را وارد کرده باشید، مثلا مبلغی که وارد کرده اید بین 2 الماس و 3 الماس باشد، 2 الماس کامل و اضافه ی آن سکه به حسابتان واریز می شود.