راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


پرداخت_رسید_بانکی

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

پرداخت_رسید_بانکی [2014/01/20 12:12]
fouad
پرداخت_رسید_بانکی [2014/01/26 10:07] (فعلی)
خط 3: خط 3:
 ---- ----
  
-شما مي توانيد با مراجعه به يکي از شعب بانک ​های زیر در هرنقطه از کشور، وجه مورد نظرتان را به حساب‌های بازی ​گرز به شماره‌های زیر واریز فرمایید:​+شما مي توانيد با مراجعه به يکي از شعب بانک ​ملی زیر در هرنقطه از کشور، وجه مورد نظرتان را به حساب‌های بازی ​مستر90 به شماره‌های زیر واریز فرمایید:​
  
 شماره حساب: **0336101372007 بانک ملی ایران به نام خانم نسرین مرادیان علویق** شماره حساب: **0336101372007 بانک ملی ایران به نام خانم نسرین مرادیان علویق**
  
-شماره حساب: **207.8000.11497995.1 بانک پاسارگاد به نام خانم نسرین مرادیان علویق** 
- 
-{{ :​fichebank.jpg?​nolink |}} 
  
 پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره فیش ای که با آن واریز را انجام داده اید در پنل فیش بانکی صفحه‌ی بانک بازی مستر90 وارد کرده و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ پرداختی، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود. پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره فیش ای که با آن واریز را انجام داده اید در پنل فیش بانکی صفحه‌ی بانک بازی مستر90 وارد کرده و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ پرداختی، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود.
  
       * در صورتی که اشتباها مبلغی بین مبلغ یک الماس کامل را وارد کرده باشید، مثلا مبلغی که وارد کرده اید بین 2 الماس و 3 الماس باشد، 2 الماس کامل و اضافه ی آن سکه به حسابتان واریز می شود. ​       * در صورتی که اشتباها مبلغی بین مبلغ یک الماس کامل را وارد کرده باشید، مثلا مبلغی که وارد کرده اید بین 2 الماس و 3 الماس باشد، 2 الماس کامل و اضافه ی آن سکه به حسابتان واریز می شود. ​