راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


پرداخت_کارت_به_کارت

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

پرداخت_کارت_به_کارت [2014/01/20 12:18]
fouad
پرداخت_کارت_به_کارت [2014/01/26 10:08] (فعلی)
خط 6: خط 6:
  
 بانک ملی ایران، شماره کارت **6037991184749137** به نام **خانم نسرین مرادیان علویق** بانک ملی ایران، شماره کارت **6037991184749137** به نام **خانم نسرین مرادیان علویق**
- 
-بانک پاسارگاد، شماره کارت **5022291029194196** به نام خانم **نسرین مرادیان علویق** 
- 
-{{::​bankc1.jpg?​nolink|}} 
- 
  
 پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره کارتی که با آن واریز را انجام داده اید در پنل کارت به کارت صفحه ی بانک بازی مستر90 وارد کنید و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود. پس از پرداخت مبلغ مورد نظر، مبلغ واریزی، تاریخ واریز و همین طور شماره کارتی که با آن واریز را انجام داده اید در پنل کارت به کارت صفحه ی بانک بازی مستر90 وارد کنید و ثبت نمایید. حداکثر پس از 48 ساعت کاری معادل مبلغ، الماس به حساب کاربریتان واریز می شود.