راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


کمک_به_نیازمندان

تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پیوند به صفحه‌ی تفاوت‌ها

کمک_به_نیازمندان [2013/11/26 12:15]
fouad
کمک_به_نیازمندان [2013/12/22 14:31] (فعلی)
خط 6: خط 6:
 در مستر90، طی دوره های یک یا دو ماهه، از مبالغ پرداختی در بازی، به گروهی از نیازمندان کمک می شود. در مستر90، طی دوره های یک یا دو ماهه، از مبالغ پرداختی در بازی، به گروهی از نیازمندان کمک می شود.
  
-هدف دوره و نوع نیازمندی، در این قسمت ​به اطلاع مربیان می رسد.+هدف دوره و نوع نیازمندی، در هر دوره ​به اطلاع مربیان می رسد.
  
-برای خرید الماس می توانید از سه روش زیر اقدام کنید:+{{::​komak_1.jpg?​nolink|}} 
 + 
 +برای خرید الماس میتوانید از سه روش زیر اقدام کنید:
  
   * [[پرداخت_شتاب|پرداخت شتاب]]   * [[پرداخت_شتاب|پرداخت شتاب]]
   * [[پرداخت_کارت_به_کارت|پرداخت کارت به کارت]]   * [[پرداخت_کارت_به_کارت|پرداخت کارت به کارت]]
   * [[پرداخت_رسید_بانکی|پرداخت رسید بانکی]]   * [[پرداخت_رسید_بانکی|پرداخت رسید بانکی]]