راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


کمک_به_نیازمندان

کمک به خیریه


در مستر90، طی دوره های یک یا دو ماهه، از مبالغ پرداختی در بازی، به گروهی از نیازمندان کمک می شود.

هدف دوره و نوع نیازمندی، در هر دوره به اطلاع مربیان می رسد.

برای خرید الماس می‌توانید از سه روش زیر اقدام کنید: