راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


جام_حذفی

جام حذفی


دو روز بعد از شروع هر لیگ جام حذفی برای اعضای لیگ شروع می شود.

روزهای بازی جام در صفحه دفتر کار در قسمت تقویم بازی ها توسط آیکانی قابل تشخیص می‌باشند (تصویر زیر).

تعداد بازی های جام 4 عدد است که دو روز یک بار انجام می شود. در هر جام دو تیم ربات هم وجود دارد که دو تیم به صورت تصادفی با آنها نیز بازی می کنند. این تیم ها متعلق به مستر90 است و صرفا جهت به حد نصاب رسیدن تیم‌های جام در جام حضور دارند.

این بازی ها حذفی بوده و در صورت باخت تیم بازنده شانسی برای ادامه نخواهد داشت، همچنین برای رعایت عدالت در این بازی ها تیم ها در استادیومی بی طرف انجام می‌شوند.

نتایج بازی هایی که در این بازی‌ها بعد از 90 دقیقه به تساوی می‌انجامد بعد از انجام ضربات پنالتی برنده مشخص می‌شود، تمایز این بازی ها از بقیه با نشان دادن آیکان قرمزی که حرف p انگلیسی در آن قرار دارد قابل تشخیص می‌باشد، همچنین تیم برنده با رنگ سبز نشان داده می‌شود (تصویر زیر).

بازی های جام مانند بازی های لیگ، در روحیه و انرژی بازیکنان و همچنین در خشنودی هواداران نیز تاثیر دارد.

* در صورتی که هیچ تیمی در 2 روز اول آن لیگ وارد بازی نشود بازی های جام حذفی در آن لیک برگزار نخواهد شد.

جایزه جام


جایزه ی بازی های جام را حامیان مالی هر تیم پرداخت می کند که برای اطلاع از میزان این جایزه به بخش حامیان مالی مراجعه کنید.

برنده نهایی علاوه بر این موارد برنده جام نیز خواهد شد.