راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


جزئیات_بازی

جزئیات بازی


در این بخش ابتدا نوع بازی از قبیل بازی های لیگ() و بازی های جام () و بازی های دوستانه() و همچنین زمین بازی (استادیوم) و زمان آن نمایش داده می شود(تصویر زیر).

می‌توانید نتیجه‌ی بازی و بازیکنانی که گل های بازی را به ثمر رسانده اند و بازیکن برتر زمین را مشاهده کنید.

اتفاقات مهم بازی مانند کارت های گرفته شده ، گل های زده شده ، مصدومیت بازیکنان و تعویض بازیکنان در این صفحه نمایش داده می شود(عکس زیر).

بازیکن برتر


بازیکنان برتر زمین از بین بازیکنانی انتخاب می شوند که کارت زرد و یا قرمز نگرفته باشند،در بازی گل زده باشند یا پاس گل داده باشند همچنین برای دروازه بان ها تعداد دفعات حفظ دروازه وگل نشدن توپ های حریف محاسبه می‌شود، همچنین بازیکنان مصدوم نمی‌توانند جزو بازیکنان برتر قرار گیرند.

بازیکن برتر تیم در سمت لوگوی همان تیم اعلام می‌شود (تصویر زیر).

در قسمت پایین این صفحه اطلاعات دقیق تری از بازیکنان و امتیاز آنها در قسمت بازیکنان نشان داده می‌شود.

ترکیب


در این قسمت ترکیب هر دو تیم و تاکتیک بازی آنها نشان داده می شود. برای مشاهده ترکیب تیم حریف به کمک مربی مناسب نیاز دارید.برای اطلاع از انواع کمک مربی می‌توانید به صفحه‌ی کمک مربی مراجعه کنید.

بازیکنان


در این قسمت بازیکنان اصلی و ذخیره‌ی تیم ها نمایش داده می شود. برای مشاهده بازیکنان تیم حریف به کمک مربی مناسب نیاز دارید.برای اطلاع از انواع کمک مربی می‌توانید به صفحه‌ی کمک مربی مراجعه کنید.

در این قسمت جلوی نام هر بازیکن ستاره هایی قرار داده شده است. این ستاره ها برای تعیین بازیکن برتر بازی است. هر بازیکنی که تعداد ستاره های روشن شده‌ی بیشتری داشته باشد بزیکن برتر بازی است. این ستاره ها بر اساس معیار‌هایی که در بخش بازیکن برتر نوشته شده محاسبه می شود(تصویر زیر).

آمار بازی


در این بخش نتایج هر تیم در هر بخش به صورت کلی نمایش داده می شود.

نوارهای قرمز نشان دهنده‌ی تاثیر منفی آن پارامتر روی تیم و نوار های سبز رنگ نشان دهنده ی تاثیر مثبت در تیم است.

استادیوم


در این بخش تعداد هواداران هر تیم نشان داده می شود و میازن پر شدن صندلی مشخص می شود.