راهنمای بازی مستر90

راهنمای بازی آنلاین مستر90

ابزار کاربر

ابزار سایت


مدیریت_استادیوم

مدیریت استادیوم


در این بخش می‌توانید سطح استادیوم خود را بالا ببرید و همچنین از تعداد طرفداران و میزان رضایت آنها مطلع شوید.

استادیوم


در این قسمت در صورتی که سکه و امتیاز لازم را داشته باشید می توانید استادیوم خود را ارتقا دهید. همچنین می‌توانید قیمت بلیت استادیوم خود را تعیین کنید. توجه کنید که قیمت بلیت را متناسب با رضایت هواداران انتخاب کنید.

خرید استادیوم به صورت مرحله به مرحله بوده، پس برای خرید استادیوم درجه A باید تمامی استادیوم ها را خریده باشید، با کلیک بر روی دکمه ارتقاء استادیوم میتوانید استادیوم خود را ارتقاء دهید(تصویر زیر).

برای اطلاع از جزئیات و امکانات استادیوم ها به صفحه‌ی استادیوم مراجعه کنید.

زمین چمن


زمین چمن به افزایش تعداد هواداران و خشنودی هواداران باشگاه کمک می کند.

خرید زمین چمن مرحله به مرحله بوده و دائمی می‌باشد، با ارتقای استادیوم زمین چمن شما باقی مانده و از بین نخواهد رفت.

برای اطلاع بیشتر از انواع زمین چمن به صفحه‌ی امکانات استادیوم مراجع کنید.

نور افکن


کیفیت نور استادیوم، تاثیر مستقیمی در خشنودی و تعداد هواداران شما دارد.

خرید نور افکن مرحله به مرحله بوده و دائمی می‌باشد، با ارتقای استادیوم نور افکن شما باقی مانده و از بین نخواهد رفت.

برای اطلاع بیشتر از انواع نورافکن ها به صفحه‌ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

تابلوی نتیجه


با اجاره ی تابلوی نتیجه علاوه بر افزایش تعداد طرفداران می توانید میزان خشنودی آنها را نیز افزایش دهید.

خرید تابلوی نتیجه مرحله به مرحله بوده و دائمی می‌باشد، با ارتقای استادیوم تابلوی نتیجه شما باقی مانده و از بین نخواهد رفت.

برای اطلاع بیشتر از انواع تابلوهای نتیجه به صفحه‌ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

افزایش صندلی


با افزودن صندلی به استادیوم خود می‌توانید از حداکثر ظرفیت استادیومتان استفاده کنید.

تا زمانی که تعداد هواداران دو آتیشه شما بیشتر از تعداد صندلی های استادیومتان نشده اند، نیازی به افزایش صندلی ندارید. این روند را در بخش هوادارن تحت نظر داشته باشید. در آن صفحه به شکل شماتیک، میزان احتمالی پر شدن صندلی های استادیومتان در هر بازی نمایش داده شده.

هزینه‌ی افزودن صندلی ها، به نوع استادیوم شما وابسته است و با بزرگ تر شدن استادیوم، بیشتر می شود.

پارکینگ


پارکینگ ها، یکی از بهترین منابع درآمدزایی باشگاه هستند.

با اجاره ی پارکینگ، علاوه بر درآمدزایی، تعداد طرفداران خود را نیز بالا می برید.

زمان اجاره‌ی پارکینگ 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد.

*در صورتی که یک روز کامل وارد تیم خود نشوید درآمد واریز نمی شود.

برای اطلاع بیشتر از انواع پارکینگ ها به صفحه‌ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

رستوران‌


رستوران‌ها، یکی از بهترین منابع درآمدزایی باشگاه هستند.

با اجاره ی رستوران، علاوه بر درآمدزایی، خشنودی طرفداران خود را نیز بالا می برید.

زمان اجاره ی رستوران 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد.

*در صورتی که یک روز کامل وارد تیم خود نشوید درآمد واریز نمی شود.

برای اطلاع بیشتر از انواع رستوران ها به صفحه‌ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.

فروشگاه


فروشگاه، یکی از بهترین منابع درآمدزایی باشگاه هستند.

با اجاره ی هر فروشگاه، بیش از 2 برابر مبلغ اجاره، به صورت سکه ای درآمد خواهید داشت!

زمان اجاره ی فروشگاه 1 هفته است و در صورتی که اجاره را لغو نکنید تا زمانی که مبلغ شارژ را در حسابتان داشته باشید، اجاره ادامه می‌یابد.

*در صورتی که یک روز کامل وارد تیم خود نشوید درآمد واریز نمی شود.

برای اطلاع بیشتر از انواع فروشگاه ها به صفحه‌ی امکانات استادیوم مراجعه کنید.